ราคาหลักทรัพย์:

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาเสร็จสิ้น แล้ว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการไฟคัส เลน และ โครงการ ศาลาแดง เรสซิเดนเซส และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและ การขายจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการมหานคร โครงการ มหาสมุทร โครงการนิมิต หลังสวน และโครงการวินด์เชลล์ นราธิวาส โดยข้อมูลของแต่ละโครงการสรุปได้ ดังนี้

โครงการ ที่ตั้งโครงการ ประเภทโครงการ จำนวนหน่วย ช่วงเวลาก่อสร้าง
โครงการที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว:        
1. โครงการไฟคัส เลน ถนนสุขุมวิท 44/1 คอนโดมิเนียม 70 เรสซิเดนซ์ ปี 2547-2549
2. โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ซอยศาลาแดง 1 ถนนสีลม คอนโดมิเนียม 132 เรสซิเดนซ์ ปี 2551-2554
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและการขาย:        
1. โครงการมหานคร ติดถนนนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารแบบผสมผสาน
หรือ “มิกซ์ยูส”
  ปี 2554-2561
1.1
โรงแรม บางกอก เอดิชั่น
  โรงแรมลักชัวรี่ บูติก ระดับ 5 ดาว 155 ห้อง ปี 2554-2561
1.2
เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก
  ห้องชุดเพื่อพักอาศัยระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ 209 เรสซิเดนซ์ ปี 2554-2561
1.3
ไลฟ์สไตล์รีเทล
-
มหานคร คิวบ์
-
รีเทล ฮิลล์
-
สกาย ออบเซอร์เวชั่น เดค
  พื้นที่ไลฟ์สไตล์รีเทล
พื้นที่ไลฟ์สไตล์รีเทล
พื้นที่ไลฟ์สไตล์รีเทล
จุดชมวิว
 
-
-
-
 
ปี 2554-2557
ปี 2554-2561
ปี 2554-2561
2. โครงการมหาสมุทร ซ.112 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการที่พักอาศัยแนวราบและคันทรี่ คลับ   ปี 2556-2561 (บางส่วนเสร็จในปี 2559)
2.1
วิลล่า
  วิลล่าตากอากาศ 80 หลัง ปี 2556 - 2561
2.2
คันทรี่ คลับ
  ไพรเวทคันทรี่ คลับ - ปี 2556 - 2561
3. โครงการนิมิต หลังสวน ถนนหลังสวน คอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ 176 เรสซิเดนซ์ ปี 2559 - 2562
4. โครงการวินด์เชลล์ นราธิวาส ถนนนราธิวาส ราชนครินทร์ ที่พักอาศัย แบบไฮไรซ์ 36 เรสซิเดนซ์ ปี 2559 - 2562

ดีน แอนด์ เดลูก้า ดำเนินการโดย 3 บริษัทย่อย และการร่วมค้า 1 แห่ง ได้แก่

ชื่อธุรกิจ ดำเนินการโดย ลักษณะธุรกิจ เริ่มในปี
1. บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า อิงค์ (สหรัฐอเมริกา) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านร้านซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียมชั้นนำ และร้านอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ในสหรัฐอเมริกา ธันวาคม 2557 (นับจากวันที่เข้าซื้อกิจการ)
2. บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านร้านซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียมชั้นนำ และร้านอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ในประเทศไทย เมษายน 2558 (นับจากวันที่เข้าซื้อกิจการ)
3. บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า คาเฟ่ เจแปน จำกัด บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า เจแปน จำกัด (DDJ) (สัดส่วนร้อยละ 50) ประกอบธุรกิจด้านร้านซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียมชั้นนำ และร้านอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ในประเทศญี่ปุ่น มีนาคม 2559 (นับจากวันที่ร่วมลงทุน (Joint Venture))
4. บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า แอร์พอร์ต จำกัด ถือหุ้น (ทางอ้อม) โดยบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด (สัดส่วนร้อยละ 51) ประกอบธุรกิจด้านร้านซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียมชั้นนำ และร้านอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย มกราคม 2560 (นับจากวันที่จัดตั้งบริษัทย่อย)