ราคาหลักทรัพย์:

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
(เดิมชื่อ บริษัท ชินคาร่า จำกัด)
ชื่อภาษาอังกฤษ PACE DEVELOPMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ และ ไลฟ์สไตล์รีเทลด้านอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขทะเบียนบริษัท 0107554000232
เว็บไซต์ http://www.pacedev.com
โทรศัพท์ 02 654 3344
โทรสาร 02 654 3323