ราคาหลักทรัพย์:

งบการเงิน

งบการเงินประจำปี 2561
งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2561
ขนาดไฟล์ 579 KB.
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561
ขนาดไฟล์ 538 KB.
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2561
ขนาดไฟล์ 458 KB.
งบการเงินประจำปี 2560
งบการเงินรายปี 2560
ขนาดไฟล์ 2.03 MB.
งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560
ขนาดไฟล์ 1.48 MB.
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560
ขนาดไฟล์ 1.42 MB.
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2560
ขนาดไฟล์ 538 KB.
งบการเงินประจำปี 2559
งบการเงินรายปี 2559
ขนาดไฟล์ 959 KB.
งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2559
ขนาดไฟล์ 579 KB.
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2559
ขนาดไฟล์ 564 KB.
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559
ขนาดไฟล์ 450 KB.
งบการเงินประจำปี 2558
งบการเงินรายปี 2558
ขนาดไฟล์ 874 KB.
งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2558
ขนาดไฟล์ 597 KB.
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2558
ขนาดไฟล์ 560 KB.
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558
ขนาดไฟล์ 442 KB.
งบการเงินประจำปี 2557
งบการเงินรายปี 2557
ขนาดไฟล์ 758 KB.
งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2557
ขนาดไฟล์ 529 KB.
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557
ขนาดไฟล์ 424 KB.
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2557
ขนาดไฟล์ 368 KB.
งบการเงินประจำปี 2556
งบการเงินรายปี 2556
ขนาดไฟล์ 586 KB.
งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2556
ขนาดไฟล์ 444 KB.
งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2556
ขนาดไฟล์ 389 KB.
งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556
ขนาดไฟล์ 927 KB.
งบการเงินประจำปี 2555
งบการเงินรายปี 2555
ขนาดไฟล์ 1.81 MB.