ราคาหลักทรัพย์:

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: PACE ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.55 / 881,000 ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
สกุลเงิน THB ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.56 / 7,073,100 0.55 39,904,100
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.54 - 0.56 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.46 - 3.38 เปลี่ยนแปลง (%) -0.01  (-1.79% )
วันก่อนหน้า 0.56 ราคาเปิด 0.56 มูลค่า (THB ' 000) 22,100,256
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มีนาคม 2561 16:35

 

Chart Type